Man shot in Warren Township

Man shot in Warren Township

A man says he was shot in Warren Township early Saturday as he was running away from the shooter.